Konfiguracja systemów fakturujących

W zakładce WP Idea -> Ustawienia w sekcji Faktury znajdują się opcje, które pozwalają pobierać dane do faktury i przekazywać je do oprogramowania zewnętrznego odpowiedzialnego za ich wystawienie i dostarczenie.

Dostępne są następujące ustawienia:

 • Włącz faktury – zaznaczenie tej opcji powoduje włączenie obsługi faktur. Powoduje to wyświetlenie dodatkowych pól na dane do faktury w formularzu zamówienia.
 • Wymagaj podania danych do faktury – gdy opcja ta jest zaznaczona, podanie danych do faktury jest wymagane do złożenia zamówienia.
 • Faktury dla osób prywatnych – zaznaczenie tej opcji powoduje, że dane do faktury mogą być podane również przez osobę prywatną.
 • Wyłącz weryfikację NIP – po zaznaczeniu tej opcji, pole NIP w formularzu zamówienia nie będzie weryfikowane
 • Aktywuj uproszczoną sprzedaż zagraniczną (beta) – gdy ta opcja jest zaznaczona, w danych do faktury w zamówieniu, pojawi się dodatkowe pole wyboru Państwa. Wskazanie Państwa innego niż Polska spowoduje wprowadzenie modyfikacji w wystawionej fakturze (zgodnie z zasadami zwolnienia z VAT MOSS do wskazanego limitu kwotowego)
 • NIP dla osób prywatnych – Gdy opcja ta jest zaznaczona, w formularzu zamówienia pojawi się dodatkowe pole pozwalające wpisać NIP przez osobę prywatną
 • Integracje – umożliwiają integrację systemu z wybranym systemem do wystawiania i dostarczania faktur. Poszczególne integracje wymagają podania dodatkowych, dedykowanych parametrów integracyjnych.

Poniżej spis dostępnych systemów fakturujących. Oczywiście, aby z nich skorzystać, musimy najpierw założyć konto.

Fakturownia (https://fakturownia.pl/)

 • Klucz API – znajdziemy w Fakturownia.pl –> Ustawienia konta –> Integracja –> Kod autoryzacyjny API (ważne! w Fakturowni trzeba wygenerować Token z prefiksem).
 • ID Firmy – znajdziemy w Fakturownia.pl –> Ustawienia –> Dane firmy, klikamy na firmę –> dział i ID działu pojawi się w URL. Jeśli zostawimy pole puste – wstawione będą domyślne dane twojej firmy.
 • Czy sprzedawca jest czynnym płatnikiem VAT – tak/nie.
 • Domyślna stawka VAT – dotyczy płatników VAT, można ustawić ją oddzielnie dla każdego produktu.
 • Automatyczna wysyłka faktur – po zaznaczeniu będą wysyłane z automatu.
 • Automatyczna wysyłka paragonów – po zaznaczeniu będą wysyłane z automatu.
 • Wystawiaj też paragony – tak/nie.
 • Tekst do wstawienia do rachunku – będzie widoczny na rachunku.
 • Zaznacz, aby aktywować aktywację – po zaznaczeniu fakturownia będzie aktywna, po odznaczeniu nieaktywna.

 

iFirma (https://www.ifirma.pl/)

 • Email z systemu iFirma – login za pomocą którego logujesz się do iFirma.
 • Klucz API fakturaKlucz API abonent – znajdziesz go w iFirma.pl –> Narzędzia –> API.
 • Czy sprzedawca jest czynnym płatnikiem VAT – tak/nie.
 • Domyślna stawka VAT – dotyczy płatników VAT, można ustawić ją oddzielnie dla każdego produktu.
 • Automatyczna wysyłka – po zaznaczeniu dokumenty będą wysyłane z automatu.
 • Zaznacz, aby aktywować aktywację – po zaznaczeniu fakturownia będzie aktywna, po odznaczeniu nieaktywna.

 

wFirma (https://wfirma.pl/)

 • Login – adres email, za pomocą którego logujemy się do systemu.
 • Hasło – hasło do wfirma.pl.
 • ID Firmy – jeśli masz jedną firmę w wFirma.pl pozostaw pole puste
 • Czy sprzedawca jest czynnym płatnikiem VAT – tak/nie.
 • Domyślna stawka VAT – dotyczy płatników VAT, można ustawić ją oddzielnie dla każdego produktu.
 • Wystawiaj też paragony – tak/nie.
 • Automatyczna wysyłka faktur – po zaznaczeniu będą wysyłane z automatu.
 • Zaznacz, aby aktywować aktywację – po zaznaczeniu fakturownia będzie aktywna, po odznaczeniu nieaktywna.

 

InFakt (https://www.infakt.pl/)

 • Klucz API – Ustawienia -> Inne opcje -> API.
 • Czy sprzedawca jest czynnym płatnikiem VAT? – tak/nie.
 • Domyślna stawka VAT – dotyczy płatników VAT, można ustawić ją oddzielnie dla każdego produktu.
 • Automatyczna wysyłka faktur  – po zaznaczeniu będą wysyłane z automatu.
 • Zaznacz, aby aktywować tę integrację – po zaznaczeniu inFakt będzie aktywna, po odznaczeniu nieaktywna.

Ważne!
Aby numerowanie faktur działało automatycznie należy w ustawieniach wybrać format numerowania faktur: https://app.infakt.pl/app/ustawienia/faktury/numeracja

Taxe (https://www.taxe.pl/)

 • Login – adres email, za pomocą którego logujemy się do systemu.
 • Klucz API – CRM -> Usługi API.
 • Czy sprzedawca jest czynnym płatnikiem VAT? – tak/nie.
 • Domyślna stawka VAT – dotyczy płatników VAT, można ustawić ją oddzielnie dla każdego produktu.
 • Wystawiaj też paragony – tak/nie.
 • Automatyczna wysyłka faktur – zaznacz, jeżeli faktury i rachunki maja być wysyłane automatycznie e-mailem do klienta.
 • Automatyczna wysyłka paragonów – po zaznaczeniu będą wysyłane z automatu.
 • Zaznacz, aby aktywować tę integrację – po zaznaczeniu będzie aktywna, po odznaczeniu nieaktywna

Jak możemy pomóc?