Podstawowa konfiguracja

Po aktywowaniu wtyczki jest ona niemal gotowa do obsługi kursu. Na tym etapie należy jeszcze dodać kilka ustawień.

Ustawienie formatu tzw. bezpośrednich odnośników w WordPress.

Aby ustawić bezpośrednie odnośniki:

  1. Wejdź w zakładkę Ustawienia –> Bezpośrednie odnośniki
  2. Ustaw: Nazwa Wpisu
  3. Zapisz zmiany

Ustawienie adresu email, z którego wysyłane będą wiadomości (np. potwierdzenie zamówienia).

Aby ustawić adres email dla wiadomości:

  1. Wejdź w WP Idea –> Ustawienia
  2. Wejdź w zakładkę: Główne i ustaw email
  3. Wejdź w zakładkę: Wiadomości i ustaw email
  4. Wejdź w zakładkę: Subskrypcje i ustaw email

 

Ważne!
Email powinien być w tej samej domenie co strona kursu, czyli jeśli Twój kurs znajduje się w domenie strona.pl, to email powinien być typu kursy@strona.pl. Dzięki temu maile wysyłane z systemu nie zostaną uznane za spam i trafią do odbiorcy. O bardziej zaawansowanych sposobach ustawień poczty dowiesz się z kolejnych materiałów instrukcji.

Jak możemy pomóc?